Säkerhet & Policy

Information om Cookies

Elito AB använder sessioncookies för att spara information om de varor du har i din varukorg. Den lever så länge din webbläsare är öppen.Om du öppnar en ny så skapas det en ny sessioncookie. Våra cookies innehåller ingen personinformation.

Säkerhet och Sekretess

Resurs Bank gör alltid sitt yttersta för att skydda dina personuppgifter. När du handlar med Resurs Bank skyddas dina uppgifter av såväl utarbetade processer och organisatoriska funktioner, som av tekniska system.

Vi har ett registrerat personuppgiftsombud samt certifierade dataskyddsspecialister på plats för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra i alla situationer och genom hela köpprocessen. Våra dataskyddsspecialister är särskilt utbildade för att säkerställa att informationen alltid hanteras på ett korrekt och tryggt sätt.

Vi har även tekniska system för att upptäcka och förhindra att någon obehörig försöker utnyttja dina personuppgifter genom oss. Skulle du upptäcka att dina personuppgifter mot förmodan missbrukas och används obehörigen, ber vi dig kontakta vår kundservice som kommer att hantera ärendet på bästa sätt.

Alla registrerade personer har rätt att skriftligen begära att få tillgång till de uppgifter som rör dem. De har också rätt att korrigera sådana uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta Resurs Bank.

När du lägger en order hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och e-postadress. I de fall du väljer att betala mot faktura måste du även ange personnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dessa uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

Elito AB garanterar att aldrig lämna ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t ex att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

Copyright

Copyright © 2013 Elito AB. Materialet på vår hemsida (www.elito.se) är copyrightskyddat av Elito AB. Detta betyder att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade. För att använda något material från vår hemsida krävs ett skriftligt tillstånd från Elito AB. Kontakta oss på info@elito.se för ansökan

Kommentarer inaktiverade.